• Meer informatie

  T (079) 361 03 09
  F (079) 361 63 15
  info@remmelinkenzeeman.nl

  Regenboogsingel 131
  2718 GV Zoetermeer

  Postbus 787
  2700 AT Zoetermeer
 • Werkwijze

  Intakegesprek

  U wenst een oordeel en eventuele hulp bij uw probleem. Voor het geven van juridisch advies dient een advocaat eerst in het bezit te komen van de juiste informatie. Om deze informatie te verkrijgen nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. U zult tijdens dit gesprek onder andere een inschatting krijgen van de haalbaarheid van uw zaak, de omvang van de behandeling en de aan uw zaak verbonden kosten. Hierbij zal bekeken worden of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

  Opdrachtbevestiging

  Wanneer u besluit uw zaak bij ons kantoor in behandeling te geven, ontvangt u daarvan een bevestiging waarin de gemaakte (betalings-)afspraken tussen u en ons kantoor zijn vastgelegd. Zo weet een ieder waar hij of zij aan toe is.

  Uitvoering van de opdracht

  Voor een goede uitvoering van de door u gegeven opdracht is het van belang dat zowel u als ons kantoor volledig geïnformeerd worden. Goede communicatie is daarvoor onontbeerlijk. In overleg met u wordt immers bepaald welke strategie in uw situatie het beste kan worden gevolgd. Elke zaak is immers uniek en verdient ook de beste op maat gesneden behandeling, voor het beste resultaat.

  Betrokkenheid

  Tijdens de behandeling van uw zaak zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Daarbij zullen alle relevante correspondentie en (proces)stukken in kopie aan u worden doorgestuurd, zodat u van alles op de hoogte bent en ook thuis in staat bent uw dossier bij te houden.

  Instemming

  Alvorens stukken aan de wederpartij te zenden worden deze eerst in concept aan u voorgelegd. Het is van het grootste belang dat deze stukken zorgvuldig door u worden doorgenomen op een correcte weergave van de feiten. Pas na instemming van uw zijde gaat het stuk naar de wederpartij of derden, tenzij in verband met vereiste spoed uw instemming niet kan worden afgewacht.